To norske kulturvern-prosjekter konkurrerer om Europas «Oscar»-pris innen bevaring av kulturminner. Nå kan du stemme og vinne en tur til Finland i mai.

Norsk Fyrhistorisk Forening ble i april tildelt EUs kulturminnepris / Europa Nostra-prisen i kategorien «Spesiell innsats». Den gjeve prisen ble også tildelt restaureringen av Kongevegen over Filefjell i kategorien «Konservering».

Nå konkurrerer de begge mot andre europeiske prosjekter om å vinne hovedpremien. Du kan stemme på prosjektene innen 3. mai, og vinne en tur til premieutdelingen i Turku i Finland 11.-15. mai. Du kan stemme her.

Bevaring av kystens kulturarv

Kjeungskjær fyr i Sør-Trøndelag. Foto: Synnøve Holmen Kalvå
Kjeungskjær fyr i Sør-Trøndelag. Foto: Synnøve Holmen Kalvå

Prisen berømmer og fremmer “best practices” knyttet til kulturarv innenfor bevaring, forskning, frivillighet, utdannelse og kommunikasjon.

Etter at alle Norges over 200 fyrstasjoner ble automatisert og avbemannet mellom 1974 og 2006, har Norsk Fyrhistorisk Forening jobbet for å bevare disse. I dag er ingen norske fyrstasjoner direkte truet og stadig nye former for bevaring gjennom alternativ bruk utvikles.

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud,” uttalte juryen.

Viktig link mellom øst og vest

Kongevegen over Filefjell ble bygget allerede i 1790 og har vært en viktig kjerrevei som har knyttet Øst- med Vest-Norge. Veien ble etter hvert flyttet og flere deler av den ble gjengrodd og stod ubrukt. Statens Vegvesen begynte i 2009 arbeidet med å restaurere veien til bruk for fotturister.

«Dette er gjenopplivingen av en historisk rute og de glemte stiene underveis. Det er ikke et nybygg, men en revitalisering av et kulturminne som er nært knyttet opp mot steder og folk underveis, noe som igjen styrker den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven deres,» la juryen vekt på i sin begrunnelse.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra-prisene ble etablert av EU-kommisjonen i 2002 og har siden vært ivaretatt av Europa Nostra. Prisen berømmer hvert år opp til 30 fremragende kulturarv-prestasjoner fra hele Europa. Inntil syv prosjekter blir valgt som Grand Prix-vinnere og ett prosjekt mottar Publikumsprisen, som blir avgjort i en avstemning på internett. Prisen mottar støtte fra EUs program Creative Europe.