Norwegians Worldwide annonserer studiestipender på USD 1000 til fem elever som melder seg på Norgesskolen 2019. Stipendene reduserer skoleavgiften til Norgesskolen med USD 1000.

For å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika, ønsker vi å stimulere til opplæring i norsk språk og kultur. Dette er en eksklusiv mulighet som kun omfatter våre avdelinger og representanter i USA og Canada, som på denne måten kan gi noe tilbake til medlemmene.

Hvem kan få tildelt 17.mai-stipend?

  • Barn og ungdommer mellom 9 og 18 år fra Nord-Amerika
  • Barn eller barnebarn av medlemmer i Norwegians Worldwide, inkludert nye medlemmer
  • Barna må ikke ha deltatt på Norgesskolen før

Hvordan søke?

  • NWW’s avdelinger og representanter i Nord-Amerika kunngjør stipendordningen og mottar henvendelser fra kandidater (NB! kriteriene over må være oppfylt).
  • Elevens navn, samt telefon og e-postadresse til elevens foresatte, sendes så til skolen@nww.no
  • Frist for innsendelse av kandidater er mandag 5. mai 2019

Norgesskolen vil ta kontakt med foreldrene til de heldige fem som mottar stipendet angående det praktiske.

Ved spørsmål, ta kontakt med leder for Norgesskolen, Rasa Ziburkute: rasa.ziburkute@norgesskolen.no