Søk om stipend til å studere i USA

Norge-Amerika Foreningen er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1919 av The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Nordmanns-Forbundet. Organisasjonene ønsket å stifte et fond som ville støtte og oppmuntre til studentutveksling mellom Norge og USA. Fondet, som først het Norge-Amerika Fondet, ble startet i september 1919. Kong Haakon VII ble fondets høye beskytter, og har siden den gang alltid vært beæret med en kongelig beskytter.

I 1946 slo Norge-Amerika Fondet, Amerika-komiteen og Foreningen for Samarbeid mellom De Forente Stater og Norge seg sammen til hva som er i dag kjent som Norge-Amerika Foreningen. Formålet ble tydelig stadfestet i første paragraf i vedtektene: «Foreningens formål er å fremme det kulturelle og praktiske samvirke mellom Norge og De Forente Stater. Det skal legges særlig vekt på å gi foreningen en landsomfattende karakter».

Norge-Amerika Foreningens arbeid
Norge-Amerika Foreningen har gjennom tidene samlet inn mange stipend for ulike formål og har hjulpet tusenvis av studenter med å finansiere utdanningen sin. Siden 1954 har NORAM jobbet mot både USA og Canada gjennom utdanningsprogrammer.

Stipendene som blir delt ut hvert år kommer fra forskjellige fond/legater som Norge-Amerika Foreningen administrerer. Siden 1919 har NORAM delt ut mer enn 5000 stipender, og hjulpet flere av Norges mest profilerte personer til å realisere deres studiedrømmer.

Organisasjonen mottar ingen statlig støtte, og finansieres av sponsorer og medlemmer av organisasjonen.

Formål: Norge-Amerika Foreningen arbeider for å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika innenfor høyere utdanning. NORAMs mål er å skaffe til veie tilstrekkelige midler slik at flere studenter, forskere og arbeidstagere får muligheten til å tilbringe tid i utlandet.  NORAM bidrar gjennom denne aktivitet til styrking av kompetanse, økt internasjonal utveksling, nettverksbygging og gjensidig forståelse på begge sider av Atlanteren.