Et klart Stortingsflertall krever at regjeringen kommer med lovforslag om dobbelt statsborgerskap så raskt som mulig.

I fjor høst fremmet partiet Venstre en rekke tiltak de mener vil gjøre det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa, blant annet et forslag om ja til dobbelt statsborgerskap. Et halvt år senere har forslagene blitt behandlet Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

– Vi bør feire at flere og flere nordmenn bestemmer seg for et utenlandsopphold. Det bidrar med kunnskap og inspirasjon til alt fra nærings- til kulturliv, og derfor er det så viktig at vi ønsker dem velkommen med åpne armer når de kommer hjem, sier forslagsstiller Abid Q. Raja i Venstre til Norwegians Worldwide.

Vil ha avstemning om dobbelt statsborgerskap

Selv om Kommunal- og forvaltningskomiteen (med representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkepartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) ikke nødvendigvis ønsker å vedta alle forslagene fra Venstre, kommer det klart frem at flertallet ønsker å stemme over et lovforslag for dobbelt statsborgerskap så snart som mulig:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, ber regjeringen komme med et lovforslag “(for dobbelt statsborgerskap)” så raskt som mulig.»

Regjeringen har hatt dobbelt statsborgerskap på høring gjennom vinteren, men siden høringsfristen gikk ut 20. mars, har det vært stille fra statsråd Jan Tore Sanner, som har ansvaret for lovarbeidet.

Siri Gåsemyr Staalesen Foto: Bernt Sønvisen

Arbeiderpartiet: – Ikke tatt stilling

Arbeiderpartiet, som tidligere ikke har villet ta stilling til dobbelt statsborgerskap, nå har sluttet seg til oppfordringen om fortgang i lovarbeidet:

Dette er en sak mange er opptatt av. Derfor ønsker vi å få en grundig og rask avklaring. Vi tar stilling til dobbelt statsborgerskap når saken kommer til behandling i Stortinget, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen til Norwegians Worldwide.

Dermed er det bare Senterpartiet som sier at de har bestemt seg for å stemme i mot dobbelt statsborgerskap.

Støtte fra Norwegians Worldwide

Generalsekretær Hanne K. Aaberg

Det utålmodige stortingsflertallet får full støtte fra Norwegians Worldwide:

– Norwegians Worldwide ønsker å få dobbelt statsborgerskap vedtatt så fort som mulig, helst i går. Vi slutter oss til flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen om en snarlig avstemning i Stortinget, sier generalsekretær Hanne K. Aaberg.

Støtt Norwegians Worldwides kamp for dobbelt statsborgerskap!
Bli medlem eller støtt vårt arbeid direkte med en donasjon.