Videregående skole i Norge
Det er flere internasjonale skoler i Norge der undervisningen foregår på engelsk. De fleste tilbyr IB linjen de to siste årene, som er en internasjonalt anerkjent tospråklig utdannelse som er godkjent av universiteter verden over, inkludert Norge. Skoler som Skagerak International School, er spesielt laget for ungdommer som har foreldre i utlandet og ønsker å gå på skole i Norge. Elevene bor i vertsfamilier eller egne leiligheter mens de går på skolen.

Vil du studere på universitetet i Norge?
Opptak til alle offentlige universiteter i Norge skjer gjennom en felles webside, Samordna opptak. Her finner du også en liste over alle offentlige norske universiteter, instruksjoner vedrørende søknadsprosessen og opptakskrav til de forskjellige utdannelsene. Hvis du vil studere økonomi, business, finans, etc. så tilbyr også den private handelshøyskolen BI dette på ulike steder i Norge.

Finansiering av studier:
Offentlige universiteter i Norge er gratis for nordmenn og andre fra Skandinavia (dansker, svensker, finner og islendere). Statens Lånekasse gir stipend og studielån til alle nordmenn som studerer i Norge, eller ved et av de mange universitetene rundt om i verden som er godkjent av Lånekassen.

Er du norsk og studerer i utlandet?
Stipend: Hvis du er norsk og studerer i utlandet, eller vurderer å gjøre det, tilbyr vi stipend for studier i USA gjennom Norge-Amerika Foreningen. Også for det første året på college som ikke dekkes av Statens Lånekasse da dette anses for å være det samme som siste året på videregående skole i Norge og dermed ikke faller under støtteordningen for universitets studier. Gå til Norge-Amerika Foreningen for informasjon.

Lånekassen: Som nevnt over, gir Lånekassen stipend og studielån til norske studenter mange steder verden rundt.

Foreningen for norske studenter i utlandet, The Norwegian Association for Norwegians Abroad ANSA , har lang erfaring med å assistere norske studenter i utlandet i alle spørsmål og problemer som dukker opp. Dette inkluderer hjelp med rettigheter mot lånekassen. ANSA har lokale klubber på de fleste store utdannelsesinstitusjoner verden rundt. Om du vil bli kjent med nordmenn ved ditt universitet i utlandet, kontakt din lokale ANSA-klubb.