Tusen takk for alle innspill vi har fått om dobbelt statsborgerskap. Vårt høringssvar er nå overlevert justisdepartementet.

Glade for å ha sendt inn vårt høringssvar om dobbelt statsborgerskap. Fra venstre: Baard Salvesen, Linn Helene Løken, Bodil Dahl, styremedlem Dag Tørvold, generalsekretær Hanne K. Aaberg, president Inger E. Prebensen, styremedlem Bengt Lie Hansen.

Vi vil takke alle våre venner som har bidratt til arbeidet med en ny lov om dobbelt statsborgerskap gjennom å dele sine historier, stille spørsmål om den foreslåtte loven, og komme med innspill til vårt utkast til høringssvar.

Den 20. mars 2018 gikk fristen ut for høringen om dobbelt statsborgerskap og vi har levert vårt høringssvar til justisdepartementet.

Les vårt endelig høringssvar her.

Arbeidet er allikevel langt fra over. Nå vil vi fortsette å legge press på regjeringen til å oversende et lovforslag til Stortinget for et raskest mulig vedtak.

Støtt vårt arbeid for dobbelt statsborgerskap –  Bli medlem!