Hva kjennetegner nordmenn og Norge som land? Hva er de norske verdiene? Er det forskjell på hva som er typisk norsk før og i dag? Hva oppleves som typisk norsk når man bor i utlandet?

Undervisningen i temaet vil tilpasses alder og språknivå. Temaet typisk norsk vil gi nyttig innsikt i norsk språk, historie, kultur, mat, tradisjoner, geografi og samfunnsliv. Elevene vil lære om temaet både på temadagen og i andre undervisingstimer.