Norge er et monarki. Det betyr at vi styres av en konge og en dronning. Kongen og dronningen og deres nærmeste familie er Norges kongefamilie. Kongefamiliens offisielle bosted er Det kongelige slott, som ligger i Oslo sentrum.

Norge er et konstitusjonelt monarki. Det betyr at H.M. Kongen er landets formelle overhode, men at hans oppgaver i hovedsak er representative og seremonielle. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen. Kongens godkjenner (sanksjonerer) alle lovene som Stortinget vedtar. I tillegg er han øverstkommanderende for Forsvaret og leder for Statskirken.

Det norske Kongehuset tilhører fyrsteslekten Glücksburg og består av Kong Harald og Dronning Sonja, Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit og deres eldste datter Prinsesse Ingrid Alexandra.

Den øvrige Kongelige familie omfatter i tillegg Prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, Prinsesse Märtha Louise, Ari Mikael Behn, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn, Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, Erling Sven Lorentzen, Prinsesse Astrid, fru Ferner og Johan Martin Ferner.

Du kan finne mer informasjon og bilder av kongefamilien ved å besøke kongehusets hjemmesider.