Generelt om undervisningen
Norgesskolen har hovedvekt på norsk språk i undervisningen, men elevene får også innsikt i norsk kultur, historie og samfunnsfag. Undervisningen er delt inn i fire økter per dag og hver økt varer i 50 minutter. Elevene har også en kulturtime hvor de lærer om kulturelle temaer eller gjør praktiske oppgaver som å lage juletrepynt eller å bake.

Vi gir tilpasset opplæring og gir utfordringer til den enkelte for at de skal forbedre sine norskkunnskaper. Elevene lærer norsk både i undervisningen og gjennom de ulike aktivitetene. Vi er opptatt av at hver elev skal oppleve både mestring og utfordringer, samtidig som læring på Norgesskolen skal være en spennende og morsom opplevelse. Våre lærere er flinke til å skape trygge rammer i klasserommet med stor variasjon i undervisningsopplegget.

Temaer for undervisningen
Vi har noen temaer som vi arbeider med hvert år og noen som varierer fra år til år. Temaer vi arbeider med hvert år er:

  • Høytider og tradisjoner (jul, 17. mai, friluftsliv)
  • Hvordan norsk samfunn fungerer (demokrati og levesett, skolesystem)
  • Norges historie
  • Geografi
  • Norsk kultur (musikk, film, litteratur, mat)

Tema 2020 “Norge i verden”
Mange tenker på demokrati, likestilling og velferdsmodell når Norge blir nevnt. Eller er det kanskje pop-musikk, klippfisk og norsk krim som har gjort Norge mest kjent i andre land? Elevene på Norgesskolen skal tas med på en kunnskapsreise om hvordan Norge har påvirket verden fra vikingtida og fram til våre dager. Basert på egne erfaringer skal elevene oppdage hvilke norske verdier, varer og naturressurser er blitt brakt ut i verden og hvordan vi har påvirket historiske og politiske prosesser. Det blir en morsom og lærerik sommer!

Forberedelse til Bergenstesten
Bergestesten er en norsk språktest i skriftlig og muntlig norsk. Bergenstesten er et krav for å ta høyere utdanning i Norge, for å dokumentere elevenes norskkunnskaper. Bergenstesten gjennomføres tre ganger i året i regi av Folkeuniversitetet på tre steder i Norge. Selve testen må man derfor melde seg opp til selv i god tid. Mer informasjon om Bergenstesten finner du her.

Vi hjelper de eldste elevene (16-18 år), og de som kan mest norsk, med å forberede seg til Bergenstesten.  Forberedelsene er organisert som ettermiddagsklasser, slik at elevene kan delta på den vanlig undervisningen også. For at vi skal gjennomføre undervisning i forberedelser til Bergenstesten, må minst fem elever delta.

Elevene vil arbeide med oppgaver som ligner de man får på Bergenstesten, både den muntlige og den skriftlige delen. Undervisningsopplegget følger de samme temaene som er gitt i Norgesskolens kompetansemål. En av de siste dagene på Norgesskolen vil elevene  få tilbud om å ta en test som en øvingseksamen. Det blir en Bergenstest fra et tidligere år og er kun den skriftlige delen. Vi setter av en skoledag og de elevene som tar testen får en skriftlig tilbakemelding.

Kompetansemål
På Norgesskolen jobber vi etter kompetansemål som er nasjonalt godkjente og som tar utgangspunkt i læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Det er en aldersuavhengig og nivåbasert læringsplan. Nivå 2 er høyere enn nivå 1. Elevene på Norgesskolen er fra 9 til 18 år og har svært varierende norskkunnskaper. Derfor er klassene delt inn etter alder og norskkunnskaper. Vi deler elevene inn i følgende aldersklasser: 9-11 år, 12-14 år, 15-18 år. Inndeling etter alder varierer dog noe fra år til år basert på aldersfordelingen i gruppen av elever.

Du kan lese utdrag av læreplanen her.