Oversikt og kontktinformsjon

Universitet og høgskole bygger på studiekompetanse fra videregående opplæring. Du kan ta enkeltfag eller grader på ulike nivåer. Noen studier krever også en bestemt fagkombinasjon.

Universiteter i Norge: 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norwegian University of Science and Technology
Tlf: 73 59 80 00 http://www.ntnu.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norwegian University of Life Sciences
Tlf: 64 96 50 00 http://www.nmbu.no

Universitetet i Bergen (UIB)
University of Bergen
Tlf: 55 58 00 00 http://www.uib.no

Universitetet i Oslo (UIO)
University of Oslo
Tlf: 22 85 50 50 http://www.uio.no

Universitetet i Stavanger
University of Stavanger
Tlf. 51 83 10 00 http://www.uis.no

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
University of Tromsø The Arctic University of Norway
Tlf: 77 64 40 00 http://www.uit.no

Universitetet i Agder
University of Agder
Tlf: 38 14 10 00 http://www.uia.no

Nord universitet
Nord University
Tlf: 75 51 70 00 http://www.nord.no/no

Høgskoler i Norge:

Samisk høgskole

Kunsthøgskolen i Oslo

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus
http://www.hioa.no

Høgskolen i Volda
http://www.hivolda.no

Høgskolen i Østfold
http://www.hiof.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
http://www.aho.no

Norges Handelshøyskole
http://www.nhh.no

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Molde