Våre tilbud

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole. Som oftest er dette barn av utestasjonerte nordmenn eller barn med norsk far eller mor.

Samarbeidspartnere

Globalskolen er et gratis undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Undervisningen skjer via internett og er ukeplanbasert. Elever og lærere behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Dette er et fleksibelt opplegg for familiene, men det er likevel fast struktur gjennom skoleåret. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole.

Norsk Nettskole utvikler læringsplattformen PedIT. Dette er en plattform spesialtilpasset nettbasert fjernundervisning. Den er spesielt tilpasset barn og blir stadig videreutviklet i tråd med skolens ønsker og behov. Selskapet driver ellers med nettbasert kurs- og opplæringsvirksomhet mot offentlig og privat sektor.

Norge-Amerika Foreningen tilbyr rådgivning og stipend til høyere utdanning i USA og Canada. Det er stipend tilgjengelig for studier på bachelor-, master- og forskningsnivå.

Skoler

Den Internasjonale sommerskolen i Oslo er en del av Universitetet i Oslo og tilbyr et stort omfang av fag på bachelor- og masternivå over seks uker hver sommer. Skolen har over 550 studenter fra over 100 land og varer fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Folkehøgskolene finnes over hele Norge og tilbyr alle slags studiespesialiseringer. Et år på følkehøyskole er en flott forberedelse for videre studier i Norge, og en god måte å bli kjent med Norge og lære språket. “Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og moderne utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisning er gratis, det du betaler for er kost og losji og utgifter som reiser og eskursjoner.”

Internasjonale skoler finnes flere steder i Norge, og de tilbyr undervisning på engelsk, noe som kan være en fin overgang til livet i Norge for de som har bodd i utlandet. For en komplett liste over IB-skoler i Norge, se her.

Annen nyttig informasjon

ANSA – Association for Norwegian Students Abroad er en interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, og har som formål å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Er det noe du lurer på om utdanning i utlandet? ANSA har svaret!

Samordna opptak koordinerer opptaket til 47 høgskoler og universiteter i Norge. Alle søknader til offentlige utdanningsinstitusjoner (og noen private) går gjennom Samorda opptak.
Samordna opptak er hovedsakelig for norske statsborgere og andre med permanent oppholdstillatelse i Norge. For å kunne søke via Samordna opptak må søkere som ikke har norsk som morsmål dokumentere sine norskkunnskaper.

Studyinnorway.no er en portal for utenlandske statsborgere som vil studere i Norge. Siden inneholder nyttig informasjon om hvorfor og hvor man kan studere i Norge. Den har også nyttig informasjon om hvordan man kommer i gang med søknadsprosessen.

Norsksidene er en side for norsk språk, gramatikk, litteratur og mer, som er laget av Globalskolen.

Bokmålsordboka er en gratisordbok på nett.

Bergenstesten er en test i norsk høyere nivå, og trengs for å studere fulltid på flere norske universiteter og høyskoler. Prøven består av en skriftlig og en muntlig del, og den avholdes 3 ganger i året. Du kan lese mer om testen og hvordan du kan ta den her.

Utdanning.no er en fellesportal for utdanning i Norge laget av Kunnskapsdepartementet. Her finner du nyttig informasjon om utdanning, karrieremuligheter og en oversikt over alle videregående skoler, høyskoler og universitet i Norge.

Lånekassen gir stipend og lån til høyere utdanning i Norge og utlandet. Tilbudet gjelder hovedsakelig norske stasborgere, men det gis også støtte til EØS-borgere, avhengig av deres relasjon til Norge.

NRK har en fin side med informative videoer tilpasset barn og unge.

Norske folkeeventyr er en sentral del av norsk kultur og historie. Flere av eventyrene kan leses på denne siden.

Stein på stein er et gratis nettsted med oppgaver som passer bra for de eldste elevene.

Nettsider for læreverk tilknyttet undervisningen på Norgesskolen (med oppgaver)

Norsk start
Norsk grammatikk
Min time
Dammskolen