Alle medlemmer er velkommen til å delta på vårt digitale årsmøte mandag 8. juni kl 18:00 (ny tid).

I tillegg til å gå gjennom aktiviteter og økonomisk resultat for 2019, vil det også fremmes et forslag fra styret om å fusjonere Nordmanns-Forbundet/ Norwegians Worldwide (NWW) med søsterorganisasjonen Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Agenda for møtet

  1. Registrering av fremmøtte og evt. fullmakter
  2. Konstituering av møtet inkl. valg av 2 personer til signering av protokoll
  3. Årsberetning 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Forslag om sammenslåing av NWW og Norge-Amerika Foreningen/NORAM
    Presentasjon av den foreslåtte fusjonen, herunder nye vedtekter (inkl. nytt navn), valg av nytt styre og valgkomite, opptak av medlemmene i Norge-Amerika Foreningen/NORAM og overtakelse av midler fra oppløsingen av Norge-Amerika Foreningen/NORAM
  6. Eventuelt

Årsmøtet blir holdt digitalt fra kl. 18:00 -19:30 norsk tid (ny tid). Vi oppfordrer alle til å koble seg til møtet i god tid før møtet starter, det vil være mulig fra kl. 17.30

For å få tilsendt lenken til å delta på årsmøtet, meld deg på til info@nww.no helst innen mandag 1. juni.

Medlemmer som har betalt kontingent for 2019 eller 2020, samt livstidsmedlemmer, har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Dokumentasjon til møtet
Årsberetning 2019

Signert avtale NWW og NORAM

Forslag til fusjon mellom NWW og NORAM

Forslag til vedtekter for Norge-Amerika Foreningen

Forslag til styre for Norge-Amerika Foreningen

Fullmakt for Årsmøtet 2020