Medlemmer av Nordmanns-Forbundet / Norwegians Worldwide møttes til hyggelig årsmøte 11. juni i Villa Grande. Håvard Sandvik ble valgt som nytt styremedlem, og Sverre Myrli ble takket av. Se bilder fra arrangementet her.

President Inger E. Prebensen ønsket velkommen til årsmøte og rådsmøte 11. juni 2018, som for første gang ble avholdt samtidig.

Generalsekretær Hanne K. Aaberg presenterte hovedpunktene fra årsberetningen for 2017, samt årsregnskapet. Hun nevnte deriblant at det var et rekordår for Norgesskolen med nesten 100 deltakere, og at organisasjonen hadde et historisk lavt underskudd, selv om økonomien fortsetter å være utfordrende.

Rasa Ziburkute ble presentert for årsmøtet som ny leder for Norgesskolen. Valget ble avholdt til slutt, og Sverre Myrli ble takket av som styremedlem, mens Håvard Sandvik ble gratulert inn i styret.

Les hele årsmøteprotokollen her.