- Vi er svært glade for at Venstre ser verdien av nordmenn som reiser ut og har prioritert oss i sitt alternative statsbudsjett, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide.

Generalsekretær Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide. Foto: NWW

I Statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å avvikle tilskuddet på 490 000 kr. til Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide.

– Det er et lite beløp i Statsbudsjettsammenheng, men har stor betydning for oss. Dersom det kuttes vil det bety avvikling av en organisasjon som er alene om å representere og gi stemme til de mange nordmenn som bor utenfor landets grenser, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide.

Venstre legger frem sitt alternative statsbudsjett på mandag, og foreslår å bevilge 500 000 kr til Norwegians Worldwide.

– Norwegians Worldwide er en organisasjon som allerede i 1907 ble stiftet på forslag fra Venstremannen Bjørnstjerne Bjørnson. I dag er de en framtidsrettet organisasjon som samler nordmenn verden rundt for å skape interesse og kunnskap om Norge. De er også et talerør for nordmenn i utlandet, og er en viktig pådriver for å sikre dobbelt statsborgerskap. At nordmenn i utlandet også har en stemme i den norske debatten er viktig, og derfor kommer vi til å redde bevilgningen til Norwegians Worldwide i vårt alternative statsbudsjett, sier Abid Raja i Venstre.

– Vi er svært glade for at Venstre ser verdien av nordmenn som reiser ut og har prioritert oss i sitt alternative statsbudsjett, sier Hanne K. Aaberg.

– Det ville være spesielt trist om regjeringen vedtar nedlegging av vår organisasjon i år, da vi markerer vårt 110-årsjubileum. Norwegians Worldwide har som ambisjon å fortsatt være en verdifull støttespiller for nordmenn i utlandet, fremme Norge ute, og være en relevant og nyttig organisasjon som jobber for våre medlemmers interesser. For å ivareta denne rollen er vi avhengig av fortsatt støtte fra norske myndigheter, sier Aaberg.

For mer informasjon, kontakt Hanne K. Aaberg på tlf: 913 51 681 og Abid Raja i Venstre på tlf: 994 40 908.

Forsidefoto: Jo Straube / Venstre