Vår tidligere president, Wilhelm Mohr, døde denne uken 99 år gammel.
 
Han var kjent for hele Norge som jagerflyver, høyt dekorert krigshelt, Kong Haakons adjutant og senere sjef for Luftforsvaret og leder for Flyhavarikommisjonen. For Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide, var han i tillegg en høyt respektert president fra 1980 til 1988. Under sin tid som president gjorde han en fantastisk innsats for organisasjonen, og gjennom sine mange reiser pleiet han våre kontakter og knyttet nye bånd. Mohr viste alltid stor interesse for Nordmanns-Forbundets og deltok i Rådsmøtene frem til i fjor. For oss var han en hedersmann med et usedvanlig sympatisk vesen, og vi var så heldige å få besøk av ham med jevne mellomrom. Ethvert møte med Wilhelm Mohr betød en god historie og en flott stund.
 
Wilhelm Mohr var et forbilde og vi er stolte over at han var en del Nordmanns-Forbundet.